Menu
Producenci
Regulamin

 

Sklep internetowy jest własnością firmy HENWAR Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ulicy Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa, nr NIP: 118-209-47-10, REGON: 146914675, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480122 zwaną dalej sprzedającym.

Adres korespondencyjny:
HENWAR ul. Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa.
Telefon: (22) 892 91 60, Faks: (22) 828 94 22
 
§1
Informacje ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie zawierają podatek VAT (ceny brutto).
2. Oferta ważna jest wyłącznie na terenie Polski.
3. O ile w opisie produktu nie zostało zaznaczone inaczej, wszystkie produkty sprzedawane przez sklep są fabrycznie nowe, pochodzą z oficjalnych, legalnych kanałów dystrybucyjnych i objęte są pełną gwarancją producentów na terenie Polski.
4. Zdjęcia umieszczane w sklepie są jedynie materiałem poglądowym i nie muszą prezentować faktycznego wyglądu produktów.
5. Ceny widoczne na stronach sklepu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego ( Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów).

§2
Zasady zamawiania i realizacji zamówień

1. Składanie zamówień możliwe jest przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. Zamówienia weryfikowane są wg kolejności ich złożenia.
3. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji udzielona przez obsługę sklepu poprzez pocztę e-mail, na podstawie akceptowalnej przez obie strony oferty, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia na stronie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzania wybranych zamówień. Brak kontaktu telefonicznego z Kupującym przez 2 dni będzie podstawą do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Informacje dotyczące dostępności produktów prezentowane na stronach sklepu są odzwierciedleniem danych magazynowych własnych jak i dostawców.
7. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych, technicznych oraz wynikających z braku towaru w magazynach dostawców.
8. Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia prawidłowego adresu e-mail, na który będą dostarczane informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
9. Zmiany cen w sklepie internetowym nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji przez obsługę sklepu przed wprowadzeniem zmian cenowych.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów. W przypadku wycofania produktu po złożeniu zamówienia, sprzedający poinformuje Kupującego o tym fakcie.
11. Do każdego zamówienia wystawiane są dokumenty potwierdzające zakup (faktura VAT lub paragon) i dostarczane razem z przesyłką.
12. Kupującym w sklepie może być tylko jednostka organizacyjna mająca zdolność do czynności prawnych.

§3
Warunki odbiorów, wysyłki i płatności

1. Zamówione produkty można odebrać w salonie przy ulicy Perzyńskiego 20 w Warszawie.
2. Warunkiem odbioru towaru jest złożenie zamówienia na stronie sklepu oraz otrzymanie informacji systemowej, że towar jest przygotowany do odbioru.
3. W sklepie przy ulicy Perzyńskiego 20 w Warszawie następuje wyłącznie wydanie z magazynu. Testowanie i poznawanie produktu odbywa się poza lokalem.
4. Odbiór osobisty w sklepie przy ulicy Perzyńskiego 20 w Warszawie w żaden sposób nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
5. Produkty przygotowane w salonie do osobistego odbioru, będą oczekiwały na Kupującego przez okres 48 godzin od momentu przygotowania ich do wydania (odpowiedni status zamówienia). Po tym okresie pracownik sklepu podejmie 2 próby kontaktu. Jeśli nie przyniosą one żadnego skutku, towar zostanie zwolniony, a zamówienie anulowane.
6. W przypadku wysyłki zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.
7. Do wszystkich zamówień doliczane są koszty spedycji. W przypadku paczek wysłanych firmą kurierską dostawa powinna nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wysłania z magazynu sklepu internetowego . W przypadku paczek wysłanych pocztą dostawa powinna nastąpić w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu wysłania z magazynu sklepu internetowego .
8. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są ubezpieczone na pełną wartość.
9. Akceptowanymi formami płatności są:

pobranie gotówki przy dostawie kurierem.
gotówka w salonie podczas odbioru osobistego.
przelew przed dostawą na rachunek bankowy prowadzony przez BRE BANK. Numer konta zostanie podany w e-mailu po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji przez pracownika sklepu.
system ratalny - Credit Agricole Bank Polska (dostępny na terenie całej Polski)

10. W przypadku zamówień o znacznej wartości, sklep internetowy może poprosić o wpłacenie zadatku.
11. W przypadku wyboru pobrania u kuriera jako formy płatności, doliczane są dodatkowe koszty w wysokości 5 zł.
12. Termin realizacji zamówień wynosi od 1 do 5 dni od momentu potwierdzenia zamówienia, a w przypadku przelewu przed dostawą od momentu odnotowania wpłaty na koncie bankowym.
13. Termin realizacji może ulec wydłużeniu o 1 - 3 dni w przypadku wybrania płatności ratalnej.
14. Przy każdym produkcie na stronie sklepu internetowego podawany jest wyłącznie orientacyjny czas realizacji zamówienia.
15. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień z winy innych podmiotów.
16. Termin realizacji rozumiany jest jako czas potrzebny na przygotowanie towaru do wydania kurierowi w przypadku wysyłki lub Kupującemu przy bezpośrednim odbiorze w salonie.
17. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący informowany jest o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
18. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Kupującemu przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.
19. W przypadku zamawiania produktu oznaczonego na indywidualne zamówienie sklep internetowy może poprosić o przedpłatę całości lub części ceny.

§4
Gwarancje, reklamacje i zwroty produktów

1. Naprawy gwarancyjne wykonywane są wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych, które mają podpisane stosowne umowy z producentami. Listy punktów serwisowych wraz z warunkami gwarancji są zamieszczone na dokumencie gwarancyjnym.
2. W przypadku wykrycia wad, Kupujący powinien bezzwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta lub złożyć reklamację elektroniczną w sklepie internetowym po zalogowaniu się na swoim koncie klienckim. W przypadku przyjęcia reklamacji przez sklep , zgłoszenie ważne będzie przez 5 dni. Znaczy to, że w ciągu 5 dni reklamowany produkt powinien trafić do serwisu .
3. Przesyłki z wadliwymi produktami, którym nie został nadany numer RMA w systemie serwisowym nie będą przyjmowane.
4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący-Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
5. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają produkty objęte ochroną praw autorskich, których oryginalne opakowanie zostało przez Kupującego usunięte.
6. W celu skorzystania z prawa zwrotu Kupujący-Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki wysłać na adres sklepu internetowego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Decyduje data stempla pocztowego.
7. Wzór oświadczenia jest przekazywany Kupującemy wraz z towarem.
8. Towar należy odesłać niezwłocznie na adres: HENWAR, ul. Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa
9. Sklep po otrzymaniu przesyłki dokona niezwłocznie sprawdzenia produktu i jeżeli towar spełnia ww. wymagania następuje zwrot właściwej kwoty na konto Kupującego. Zwrot właściwej kwoty nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni.
10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§5
Postanowienia końcowe
Henwar Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Perzyńskiego 20, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w tym w sprawach objętych przedmiotem umowy zawartej ze Spółką. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, przedstawienia ofert, świadczenia usług, ewidencji faktur za usługi, materiały, towary wykonane bądź zakupione, realizacji czynności finansowych, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2018 r. poz. 419), ustawy z dnia 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz z przepisami odsyłającymi do tych ustawAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa Zarządu.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i kontroli.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub inny przepis prawa zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania zgodnie.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów i kontraktów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie rezygnacja z nawiązania współpracy.

 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez wyżej wymienione przepisy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony obowiązującymi przepisami.

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Mogą być przetwarzane za Pani/Pana zgodą w formie profilowania.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i kontroli.

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Prawo do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit f RODO.

 

Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: e-mail: iodo@henwar.pl
oraz w Biurze Zarządu Spółki ul. Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa.

 

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

 

 

 

 

* Czytaj więcej – polityka prywatności:

 

 

 

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Henwar Spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Perzyńskiego 20. Kontakt z osobą odpowiedzialną za komunikację w sprawie danych osobowych można uzyskać pod adresem iodo@henwar.pl i nr. tel. 22 828 28 18.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji naszych usług oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Spółki.

 

Pani/Pana osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.

 

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani organizacji międzynarodowej. Wyjątek stanowią sytuacje, jeżeli takie przekazanie realizowane jest na Pani/Pana życzenie.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym mogą być za Pani/Pana zgodą w formie profilowania w celu dostosowania realizowanej usługi do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.

 

Bliższe informacje może otrzymać Pani/Pan w siedzibie Spółki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl